Wydarzenia na planie Pokaż na planie
a

Wykład i koncert w ramach cyklu Muzyka religijna na przestrzeni wieków w Wielkopolsce

2015-10-25 ( niedziela )
17:00
Kościół św. Małgorzaty Panny i Męczenniczki, ul. Filipińska 4, Poznań

"Muzyka religijna na przestrzeni wieków w Wielkopolsce" to niezwykły cykl przybliżający słuchaczom dziedzictwo polskiej muzyki sakralnej. Zarówno członkowie Stowarzyszenia Musica Patria, jak i muzycy zespołu Musica Maxima dbają o to, by brzmienia naszej przeszłości nie zostały zapomniane, a czas im poświęcony był wyjątkowy i ubogacający.

Cykl ten to nie tylko koncerty, ale i prelekcje - prowadzone zarówno przez cenionych i doświadczonych badaczy, jak i specjalizujących się w źródłoznawstwie studentów muzykologii. Pierwsza z nich wygłoszona zostanie przez ks. dr. Mariusza Białkowskiego i Annę Sobczak,

Jako ostatnia wystąpi dr hab. Alina Mądry, która skupiając się na życiu muzycznym poznańskiej katedry, kolegiaty i fary przedstawi trzy wieki muzyki w Poznaniu (XVII - XIX wiek). Prelekcja ta będzie miała miejsce 25 października o godzinie 17.00 w Kościele pw. św. Małgorzaty na Rynku Śródeckim. Bezpośrednio po jej zakończeniu dr hab. Mądry rozpocznie i poprowadzi koncert "Ora pro nobis".  Będzie składał się on z trzech części łączących wszystkie wcześniejsze prelekcje. Wystąpią: schola gregoriańska Canticum Cordium pod kierunkiem ks. Mariusza Białkowskiego, oktet wokalny Circulus Vocal oraz zespół Musica Maxima pod dyrekcją Lilianny Stawarz. Celem koncertu jest nie tylko zapewnienie niezwykłych estetycznych doznań, ale i ukazanie obecności i rozwoju dawnej muzyki polskiej od Chrztu Polski aż do końca XIX wieku. Jego tytuł to pochodzące z maryjnej litanii zawołanie - "Ora pro nobis" - "Módl się za nami". Maryja jako orędowniczka narodu polskiego, w sposób szczególny wpisała się w jego historię, dlatego też Stowarzyszenie Musica Patria zdecydowało się obrać ją jako patronkę koncertu. Cykl "Muzyka religijna na przestrzeni wieków w Wielkopolsce" został dofinansowany przez Urząd Miasta Poznania.