Czerwiec"56

Konkurs historyczny "Poznański Czerwiec 1956" dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

2016-05-13 ( piątek ) – 2016-06-10 ( piątek )
III Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, Strzelecka 10

W dniach od 15 lutego do 10 czerwca 2016 r. trać będzie konkurs historyczny dla szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem: "Przewodnik po Wydarzeniach Poznańskiego Czerwca 1956". Organizatorem konkursu jest Instytut Historii UAM reprezentowany przez prof. dr. hab. Józefa Dobosza oraz III LO w Poznaniu.

Przedmiotem konkursu są prace pisemne i prezentacje multimedialne lub inne, zajmujące się problematyką dotyczącą wydarzeń Poznańskiego Czerwca 1956 r. Konstrukcja przewodnika po tych wydarzeniach nie musi obejmować całości zdarzeń, a powinna bazować na ich autorskiej selekcji. Patronem konkursu jest Prezydent Miasta Poznania oraz pani europoseł Agnieszka Kozłowska- Rajewicz. Nadsyłanie prac konkursowych- do 20 maja 2016 r. Finał konkursu i ogłoszenie listy laureatów odbędzie się 10 czewrca 2016 r.

Załącznik