studenci

Dzień Współpracy Wydziału Ekonomiczno-Społecznego UPP

2019-02-12 ( wtorek )
08:30
Sala wykładowa Biocentrum UPP, ul. Dojazd 11, Poznań

Dzień Współpracy to wydarzenie adresowane do uczniów szkół średnich województwa wielkopolskiego, którzy chcą poznać specyfikę studiów na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Doświadczenia absolwentów WE-S UPP dowodzą, że posiadanie solidnej wiedzy ekonomicznej, z jednoczesną znajomością specyfiki sektora rolno-żywnościowego, znacznie poszerza możliwości zatrudnienia i wpisuje się w aktualne potrzeby gospodarki oraz życia społecznego Wielkopolski, kraju i Europy. Przedsięwzięcie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem, weźmie w nim udział ponad 780 uczniów oraz 50 nauczycieli z 24 placówek będących partnerami Wydziału.

Tegoroczna czwarta już edycja Dnia Współpracy na WE-S UPP, która odbędzie się 12 lutego br., dowodzi, że wspólne działania i relacje partnerskie owocują interesującymi rozwiązaniami organizacyjnymi oraz wychowawczo-edukacyjnymi, które przyczyniają się do rozwoju osobowego uczniów i tworzenia dobrze wykształconego młodego pokolenia w Wielkopolsce. Zaproponowana formuła spotkań młodzieży ze społecznością akademicką pozwala uczniom zasięgnąć informacji na temat oferty naukowej i dydaktycznej, zasad rekrutacji, mobilności studentów, wyjazdów studyjnych, programów stażowych oraz zalet studiowania na WE-S UPP. Dla młodzieży przygotowano liczne wykłady oraz warsztaty tematyczne, prezentacje wydziałowych kół naukowych i quiz ekonomiczny. Warty uwagi jest fakt, że na ten dzień opracowano indywidualne (dedykowane) programy dla każdej szkoły - zajęcia zostały wcześniej wybrane z szerokiej oferty Wydziału.

Tegoroczne spotkanie rozpocznie się w sali wykładowej Biocentrum UPP, przy ul. Dojazd. Z uwagi na dużą liczbę uczestników część oficjalna odbywać się będzie dwukrotnie o godz. 8.30 oraz 10.30. Otwarcia dokona prof. dr hab. Walenty Poczta - dziekan Wydziału a w imieniu Władz Rektorskich przybyłych gości powita prof. dr hab. Cezary Mądrzak, prorektor ds. studiów.

Zobacz www.wes.up.poznan.pl/