plakat

Drzewa: Indywiduacja i Psychogenealogia - warsztat

2019-05-20 ( poniedziałek )
18:00-20:30
Gabinet Art & Psyche, ul Święty Marcin 80/82, Poznań

Drzewo to potężny symbol zakorzeniony w naturze. Kieruje nasze myśli ku przyrodzie, życiu, długowieczności. W wielu kulturach i religiach symbolika drzewa towarzyszy opisom ścieżki duchowej człowieka, podobnie jest w psychologii analitycznej, gdzie drzewo znajduje się wśród symboli obrazujących proces indywiduacji. W psychologii systemowej genogram ma postać drzewa, drzewa genealogicznego wzbogaconego o opis relacji i wydarzeń zachodzących pomiędzy członkami rodziny. Dziedzina zwana psychogenealogią sięga jeszcze głębiej, do kulturowych i historycznych wydarzeń i uwarunkowań.

Na warsztacie prowadzonym przez terapeutkę jungowską uczestnicy przyjrzą się obrazom drzewa w kulturze i naturze oraz będą malować, rysować lub w inny sposób tworzyć swoje własne drzewo, prowadzić indywidualną i grupową refleksję na temat symboliki drzewa i powstałych prac. Spotkaniu będzie towarzyszył wykład na temat symboliki drzewa i psychogenealogii.

Cena warsztatu: 50 zł. Konieczne są wcześniejsze zapisy mailowe artpsychegabinet@gmail.com, decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc jest ograniczona. Miejsce: Gabinet Art & Psyche Zamek Cesarski, ul. Św. Marcin 80/82, III p., p. 329

Zobacz www.facebook.com/events/330250214344494/