Cykl spotkań w Bibliotece Kórnickiej - Weekendy majowe

2013-05-01 ( środa ) – 2013-05-26 ( niedziela )
Kórnik

Tradycyjny cykl 5 spotkań tematycznych

Cykl organizowany jest w ramach projektu "Najcenniejsze klejnoty kultury - spotkania kórnickie".
W tym roku wystawy będzie można oglądać w Klaudynówce na Podzamczu w Kórniku.

1,2,3 majaWeekend z powstaniem styczniowym

dodatkowa atrakcja: inscenizacja walk powstańczych (1 maja)

Weekend poświęcony 150. rocznicy powstania styczniowego. Zaprezentujemy przechowywane w Bibliotece pamiątki związane z walkami powstańczymi w 1863 roku. Jednym z ciekawszych elementów będzie cenny zespół fotografii patriotycznych, w tym album więźniów Moabitu 1864.

4,5 majaWeekend kultury żydowskiej

dodatkowa atrakcja: koncert muzyki żydowskiej (4 maja)

Wystawa zbiorów Biblioteki Kórnickiej oraz obiektów z Muzeum Narodowego w Poznaniu

Weekend poświęcony kulturze żydów, przede wszystkim wielkopolskich. Od średniowiecza zamieszkiwali oni licznie na tutejszych ziemiach. Zaprezentujemy pamiątki sakralne i świeckie z terenu Wielkopolski (ze szczególnym uwzględnieniem Kórnika). Chcemy pokazać Państwu świat, który już nie istnieje, a który pragniemy, aby został zachowany w świadomości kolejnych pokoleń.

11,12 majaWeekend z Władysławem Zamoyskim

dodatkowa atrakcja: górale z Bukowiny Tatrzańskiej

Wystawa poświęcona Hrabiemu z okazji 160-tej rocznicy Jego urodzin. Nie pominiemy również Jego matki - Jadwigi. Wśród wybranych materiałów uwypuklony zostanie zwłaszcza wątek zakopiański - nie tylko walka Władysława o Morskie Oko, ale także Jego rola w odbudowie szaty roślinnej Tatr.

Wystawę urozmaici prezentacja filmu dokumentalnego "Władysław hrabia Zamoyski - Pan z Wielkopolski - władca Tatr".

dodatkowo:

11 majaSpecjalna edycja "Odjazdowego Bibliotekarza"

Uzbrojeni w rowery wyruszymy spod Zamku w Kórniku o godz. 10:00 trasą: Bnin - Radzewo - Mieczewo - Mościenica - Zamek Kórnicki. Po powrocie o godzinie 13:00 rozpoczniemy konkurs na limeryk poświęcony Władysławowi Zamoyskiemu, bibliotekom i książkom.

18,19 majaWeekend za furtą klasztorną

dodatkowa atrakcja: wystawa rzeźb mnichów autorstwa Marii Gierczyńskiej

Zapraszamy na spotkanie ze starymi księgami i ożywczym zapachem ziół. Zobaczymy XV-wieczny Antyfonarz augustianów krakowskich i Zielnik Moguncki oraz XVIII-wieczną Histoire des ordres monastiques.

25,26 majaWeekend romantyczny

Klasyczne już spotkanie z dziełami największych polskich poetów romantycznych. Rękopisy utworów Mickiewicza, Słowackiego i Norwida na kilka godzin opuszczą kórnicki skarbiec, by ucieszyć Państwa oczy.

Plakat imprezy.

Zobacz www.bkpan.poznan.pl