Okładka książki - ze zdjęciem Lasmana

XXIII Dzień Judaizmu: Spotkanie wokół książki "Wspomnienia z trzech światów" Noacha Lasmana

2020-01-11 ( sobota )
17:00
CK Zamek, Scena Nowa, ul. Święty Marcin 80/82, Poznań

Spotkanie wokół książki "Wspomnienia z trzech światów" Noacha Lasmana
Goście: Bartłomiej Krupa, Andrzej Niziołek, Piotr Forecki

Prowadzenie: Tomasz Janas (Wydawnictwo Miejskie)

NOACH LASMAN "Wspomnienia z trzech światów"
Ta autobiograficzna opowieść poznańskiego Żyda, izraelskiego geologa i polskiego pisarza Noacha Lasmana (1924-2018), to przejmujący zapis jego losów i obraz żydowskiej Polski na przestrzeni ponad trzydziestu lat. Od endeckiego, przedwojennego Poznania, przez długą i ciemną okupację, podczas której jego rodzinę i cały żydowski świat w Polsce eksterminowano, po komunistyczną obietnicę, po której autor tej książki wraz z rodziną emigruje z ojczyzny w 1957 roku. Opisy jego niewoli w rękach AK, bycia żołnierzem Żydem w 2 Armii WP, czy budowania życia na nowo w Izraelu, należą do unikalnych w literaturze wspomnieniowej polskich Żydów.

"Wspomnienia z trzech światów" to książka epicka, uczciwa i niepokojąca. Napisana z emocjonalnym dystansem, żywym językiem.

Liczące 700 stron wspomnienia to wybór z pięciu odrębnych książek Noacha Lasmana oraz jego innych tekstów. Niemal w całości są one po raz pierwszy publikowane w Polsce.

Andrzej Niziołek (1963) redaktor, autor książek, od lat zajmujący się tematyką żydowską, zwłaszcza Żydów poznańskich. Autor m.in. książki-albumu "Fira. Poznańscy Żydzi. Opowieść o życiu", (2014, wraz z Ksenią Kosakowską), pomysłodawca i od 2017 roku przewodnik autorskich wycieczek o tej tematyce "Byli Żydzi w Poznaniu".

Piotr Forecki, prof. UAM dr hab., politolog w Zakładzie Kultury Politycznej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Główne kierunki badań i zainteresowań naukowych: polska pamięć Zagłady, dyskursy antysemickie, współczesne reprezentacje Zagłady w kulturze popularnej, oblicza polskiego nacjonalizmu.

Bartłomiej Krupa (1980) historyk i literaturoznawca, absolwent UAM, adiunkt w Zespole Badań nad Literaturą Zagłady w Instytucie Badań Literackich PAN. Autor książek Wspomnienia obozowe jako specyficzna odmiana pisarstwa historycznego (2006), Opowiedzieć Zagładę. Polska proza i historiografia wobec Holocaustu (1987-2003) (2013) oraz Spór o Borowskiego (2018). 

Zobacz ckzamek.pl