Instytucje kultury na planie Dodaj obiekt - Instytucje kultury

Teatr Animacji

Opis

Teatr Animacji w Poznaniu to jedna z najważniejszych tego typu instytucji w Polsce, swój program adresująca w szczególności do najmłodszych odbiorców. Swoją działalność Teatr opiera w głównej mierze na prezentacji przedstawień teatralnych samodzielnie
lub w koprodukcji z innymi instytucjami kultury, udziale w krajowych i międzynarodowych festiwalach, organizacji przeglądów i festiwali teatralnych, a także szeroko pojętej działalności edukacyjnej i upowszechniającej oraz promocyjnej w dziedzinie teatru.

Wróć do listy