Konkurs #KULTURANAWYNOS

Idea konkursu

Ideą konkursu #Kulturanawynos było promowanie poznańskiego środowiska kulturalnego oraz zachęcenie mieszkanek i mieszkańców Poznania, jak również innych osób do zapoznawania się z lokalnymi inicjatywami kulturalnymi, w tym m.in. inicjatywami artystycznymi, animacyjnymi, edukacyjnymi i wydawniczymi, prezentowanymi z wykorzystaniem narzędzi internetowych lub innych dostępnych kanałów, realizowanymi w okresie utrudnionego dostępu do wydarzeń kulturalnych, w związku z ogłoszeniem w kraju stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii.

Cel konkursu

Celem głównym konkursu było wyłonienie, nagrodzenie i wyróżnienie najlepszych poznańskich inicjatyw kulturalnych, udostępnionych publicznie w okresie pomiędzy 11 marca 2020 r. a 15 czerwca 2020 r., prezentowanych z wykorzystaniem narzędzi internetowych lub innych dostępnych kanałów. Inicjatywy można było zgłaszać do konkursu w następujących kategoriach:

1) WYDARZENIA: wydarzenia kulturalne, m.in.: koncerty, spektakle, spotkania, czytania, oprowadzania oraz inne działania, w tym udostępnianie zapisów zarejestrowanych wcześniej wydarzeń kulturalnych,

2) EDUKACJA: działania służące podnoszeniu kompetencji kulturowych odbiorców w formie m.in. warsztatów, webinariów, kursów oraz inne działania z zakresu edukacji kulturalnej,

3) WYDAWNICTWA: publikacje książkowe, audiobooki, nagrania muzyczne, materiały dydaktyczne oraz inne formy wydawnicze.

Konkurs został rozstrzygnięty! Wyniki dostępne są w TUTAJ.