Jednym z kluczowych elementów Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023 jest 6 głównych obszarów interwencji, obejmujących najważniejsze priorytety działalności kulturalnej oraz kierunki rozwoju kultury w Mieście.

Dla każdego ze wskazanych obszarów zaproponowane zostały określone działania oraz wskaźniki mierzące poziom ich zaangażowania na przestrzeni najbliższych pięciu lat.

Pierwszy monitoring działań realizowanych przez Wydział Kultury we współpracy z miejskimi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, animatorami i animatorkami kultury oraz pozostałymi partnerami, zostanie przygotowany w pierwszym kwartale 2020 r. Wówczas przyjrzymy się efektom pierwszego roku życia Poznańskiego Programu dla Kultury.

Załączniki