Dodaj obiekt - Partnerzy Wydziału Kultury

Regionalne Obserwatorium Kultury

Opis

Regionalne Obserwatorium Kultury UAM jest centrum badawczym, która zajmuje się problematyką zarządzania w kulturze oraz studiami nad polityką kulturalną. Podstawowy zakres działalności ROK UAM obejmuje m. in.:

  • badania sektora kultury w kontekście kształtowania miejskich i regionalnych polityk kulturalnych, programów rozwoju kultury i dostępu do kultury,
  • rekomendowanie działań wspomagających wdrażanie usprawnień i innowacji w zarządzaniu w sektorze kultury,
  • wspomaganie kreatywności, efektywności i przedsiębiorczości w instytucjach i organizacjach prowadzących działalność kulturalną, oraz promowanie dobrych praktyk w tym zakresie,
  • współpracę europejska w zakresie badań i rozwoju kadry sektora kultury.
  • Inicjatorami centrum są Prof. dr hab. Jacek Sójka, dr Marcin Poprawski i dr Przemysław Kieliszewski. 

Współpraca Wydziału Kultury z Regionalnym Obserwatorium Kultury UAM na przestrzeni ostatnich kilku lat opierała się w głównej mierze na realizacji projektów badawczych dotyczących uczestnictwa w kulturze różnych grup odbiorców, w tym m.in. ludzi młodych (młodzież szkoły średniej, studenci) oraz mieszkańców poznańskich osiedli. W efekcie tej współpracy powstały, w latach 2014 oraz 2017, dwa raporty:

Poznańska mapa kultury. Jaką kulturę wybierają młodzi poznaniacy? - wprowadzenie do systemowego programu badań dla sektora kultury w Poznaniu (Regionalne Obserwatorium Kultury UAM, 2013/14) - PDF

Potrzeby i potencjały kulturalne mieszkańców poznańskich osiedli Antoninek - Zieliniec - Kobylepole | Fabianowo - Kotowo I Górczyn | Jana III Sobieskiego i MarysieńkiI   Morasko -Radojewo|Piątkowo

(Regionalne Obserwatorium Kultury UAM, 2017) - PDF

Wróć do listy