#PoznańWspiera - Działania na rzecz środowiska kultury w trakcie pandemii

Docenienie kultury udostępnianej w Internecie to pierwszy etap interwencyjnych działań miasta, skierowanych do środowiska kulturalnego pod hasłem #poznanwspiera.

Od momentu wybuchu pandemii Miasto Poznań zauważa i promuje działania podmiotów kulturalnych realizowanych online, dzięki którym mieszkanki i mieszkańcy Poznania nie tracą kontaktu z kulturą i jej twórcami. W odróżnieniu od wielu innych miast cały czas zakłada możliwość zachowania w kalendarzu kulturalnym Poznania wielu istotnych wydarzeń. Przeciągająca się niepewność co do dalszego wpływu epidemii na życie społeczne skłania miasto do wprowadzenia nowych narzędzi interwencji.

Działalność instytucji kultury w czasie pandemii ukierunkowana będzie przede wszystkim na realizację programów w formach adekwatnych do warunków sanitarnych, a wszystkie modyfikacje działań uwzględniały będą priorytet, jakim jest zachowanie miejsc pracy. 

Organizacje pozarządowe z obszaru kultury, na których projekty Miasto Poznań przyznało w 2020 roku ponad 11 milionów złotych, będą wspierane w dostosowywaniu zaplanowanych wcześniej działań do obecnych warunków, bądź ich kontynuacji w nowych, innowacyjnych formach, z zachowaniem współfinansowania przez Miasto kosztów związanych z czynszem i opłatami eksploatacyjnymi. (Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: poznański pakiet antykryzysowy).

- Wspólnie z Centrum Kultury Zamek zamierzamy już teraz rozpocząć badania potrzeb - zarówno środowiska twórców, jak i odbiorców kultury. Będą one służyć nie tylko wyborowi skutecznych metod interwencji, ale też rozpoczęciu namysłu nad kulturą w Poznaniu po pandemii - dodaje Justyna Makowska, dyrektor Wydziału Kultury UMP. 

Na pakiet #Poznanwspiera będą składać się następujące elementy:

  • Konkurs #KULTURANAWYNOS - Miasto Poznań uhonoruje autorów najciekawszych inicjatyw, którzy włączyli lub włączają się w akcję #kulturanawynos, prezentując swoje działania: twórcze, edukacyjne, animacyjne w sieci lub w inny, dostępny obecnie sposób (maj),
  • Dodatkowy nabór małych grantów z myślą o realizacji najciekawszych projektów w trakcie trwania narodowej kwarantanny oraz po jej zakończeniu (maj/czerwiec),
  • Nowy program stypendiów twórczych, bez ograniczeń wiekowych dla kandydatek i kandydatów (czerwiec/lipiec),
  • Solidarnościowe programy sektorowe, wspierane przez Miasto w drodze porozumień z instytucjami kultury i innymi podmiotami (w trakcie),
  • Realizacja badań poznańskiego środowiska kultury umożliwiająca projektowanie innych metod i narzędzi wsparcia (maj/czerwiec).

Założenia pakietu #poznanwspiera zostały przedstawione do konsultacji partnerom społecznym i instytucjonalnym. Szczegółowe zasady poszczególnych elementów pakietu zostaną ogłoszone w osobnych informacjach prasowych. 

Dodatkowo prezydenci Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Szczecina, Warszawy i Wrocławia w liście przesłanym do Piotra Glińskiego, Wicepremiera i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, apelują zgodnie o to, aby w chwili, gdy ogłaszane są kolejne plany ratowania gospodarki i odmrażania kolejnych jej sektorów, nie zapominać o sektorze kultury, instytucjach, organizacjach i twórcach. Więcej informacji na stronie: Prezydenci miast metropolitalnych razem dla sektora kultury.