Poznań-Otwarte Dane*Beta

FAQ

Czym są otwarte dane?

Otwarte dane często odnoszą się do informacji udostępnianych przez podmioty publiczne za darmo. Jednak również firmy, inne organizacje i obywatele publikują otwarte dane. Otwartość danych oznacza w praktyce, że dane są tak łatwe w użyciu, jak to tylko możliwe. Poziom otwartości może różnić się w różnych aspektach. Najważniejsze z nich to dostępność techniczna, swobodny dostęp, licencjonowanie zezwalające na ponowne wykorzystanie.

Dlaczego otwarte dane są ważne?

Informacja to zasób, który nigdy się nie zużywa. Mówi się, że informacje stają się bardziej wartościowe, jeśli są w odpowiedni sposób wykorzystywane. Otwieranie danych pozwala na ich wykorzystanie przez studentów, naukowców, deweloperów, projektantów, przedstawicieli biznesu oraz instytucji naukowych i badawczych. Na podstawie otwartych zbiorów danych powstają nowe produkty, usługi i innowacyjne rozwiązania. Otwieranie danych przyczynia się zatem do rozwoju gospodarczego i wsparcia postępu naukowego. Mogą być one także wykorzystywane do rozwiązywania społecznych problemów, jak na przykład poprawa jakości życia, zrównoważony rozwój, czy lepsza dostępność usług publicznych. W ten sposób Miasto Poznań pobudza społeczeństwo obywatelskie do zaangażowania się w tworzenie innowacyjnych rozwiązań dla mieszkańców miasta opartych na dostępnych danych.

Czym są zbiory danych?

Termin zbiór danych (dataset), pochodzący z języka angielskiego, odnosi się do zestawu danych, które są publikowane w katalogach danych (np. w kontekście danych w formie tabelarycznej. Zestaw informacji odpowiada jednej lub kilku tabelom w bazie danych. Każda kolumna tabeli reprezentuje konkretne dane, natomiast każdy wiersz odpowiada konkretnemu rekordowi w danym zbiorze danych.). Dane udostępniane na naszej platformie to nie tylko określone zbiory, ale także takie, które dynamicznie przekazują duże zbiory danych (np. GTFS-RT) oraz API pozwalające na komunikację pomiędzy różnymi systemami, aplikacjami lub serwisami, umożliwiając im wymianę danych i funkcji.

Co mogę zrobić z otwartymi danymi?

Główne sposoby korzystania z otwartych danych są związane z ich ponownym wykorzystaniem w celu opracowania różnych form wizualizacji, analizy w celu pomocy w podejmowaniu decyzji lub projektowaniem i udoskonalaniem produktów cyfrowych. Możliwości jest tak wiele, jak wiele pomysłów mają obywatele.

Jak można pobrać zasób ze zbioru danych?

Aby pobrać interesujący Cię zasób należy przejść do strony zbioru danych, a następnie zlokalizować konkretny zasób, który chcesz pobrać. W sekcji “Dane i zasoby” znajdują się pliki w różnych formatach. Należy kliknąć “Pobierz plik” a następnie zapisać go na swoim urządzeniu.

W jakich formatach udostępniane są dane?

Formaty danych, w jakich są udostępniane to: CSV, JSON, XLSX, XML oraz protokoły HTTP/HTTPS.