DOWÓDCY 15 PUŁKU UŁANÓW POZNAŃSKICH

Gwido Erwin POTEN (1879 - 1940) Dowódca pułku: wrzesień 1921 - czerwiec 1924 r.

Urodzony 26 sierpnia 1879 r., syn Ernesta. Pochodził z austriackiej, szlacheckiej rodziny galicyjskiej, nobilitowanej na przełomie XIX i XX w. (w Polsce Odrodzonej przysługującej mu partykuły ,,von" nie używał).

W czasie I wojny światowej służył w stopniu rotmistrza ze starszeństwem z 1 V 1913 r. w austriackim 4 pułku ułanów (k. u. k. Uhlanen Rgt. Kaiser Franz Josef Nr. 4) stacjonującym do wojny w Żółkwi i wchodzącym w skład 21 brygady kawalerii we Lwowie. Jego młodszym kolegą pułkowym był por. Aleksander Pragłowski, późniejszy dowódca 17 p. Uł. Wielkopolskich.

W Wojsku Polskim od 1918 roku, w 18 pułku Ułanów, w stopniu majora, potem podpułkownika. Od początku marca do 1 maja 1920 r. był komendantem Szkoły Oficerów Jazdy w Przemyślu. Według spisu oficerów z 1 czerwca 1921 r. nadal był podpułkownikiem w 18 p. uł.

Zweryfikowany w 1922 r. w stopniu pułkownika ze starszeństwem z dnia 1 VI 1919 r. (lokata 23, w 1923 - 24, w 1924 - już 17, w 1928 - 4), od września 1921 do czerwca 1924 r. dowodził 15 Pułkiem Ułanów Poznańskich. W 1924 r. wrócił po latach do Lwowa przechodząc na stanowisko dowódcy 16 Brygady Kawalerii, równocześnie pozostał w 15 Pułku Ułanów jako oficer nadetatowy. W 1928 r. (zachowując przydział macierzysty do Pułku) wchodził w skład Oficerskiego Trybunału Orzekającego, był w kadrze oficerów kawalerii. Mieszkając nadal we Lwowie, został jednym z Prezesów Honorowych utworzonego w maju 1933 r. Towarzystwa b. Żołnierzy 1 pułku Ułanów Wielkopolskich (15 pułku Ułanów Poznańskich).

Według niektórych danych zginął w 1940 roku (po wyrafinowanych torturach) w więzieniu lwowskim. Wymieniony na ,,liście katyńskiej" wśród osób straconych na Ukrainie, pod numerem 2379 (71/1-18). Polski Memoriał Ośrodek Karta, jako przybliżone miejsce stracenia podał Lwów - Zamarstynów.

Odznaczeń polskich nie posiadał, z armii austro-węgierskiej wyniósł m.in. Order Korony Żelaznej III klasy z Dekoracją Wojenną i z Mieczami oraz Krzyż Zasługi Wojskowej III klasy z Dekoracją Wojenną, a także pruski Krzyż Żelazny II klasy. Służąc w WP otrzymał francuski Krzyż Kawalerski Orderu Legii Honorowej.