Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Najdłuższy remont nowoczesnej Europy

Swoisty serial pod nazwą: "przebudowa ronda Kaponiera" Poznań ma już za sobą. Niedawno minął rok czasu od udostępniona ronda Kaponiera po zakończeniu robót budowlanych. Radny Andrzej Rataj chce jednak uzyskać odpowiedź na kilka pytań dotyczących przebudowy tej inwestycji.

Fot. Mateusz Malinowski
Fot. Mateusz Malinowski

 W trakcie trwania inwestycji doszło do istotnych zmian zakresu prac, czasu trwania prac i kosztów przedsięwzięcia. Pierwotne założenia zostały rozszerzone o Most Uniwersytecki. Termin zakończenia prac był wielokrotnie zmieniany, a pierwotne koszty przebudowy uległy ogromnego zwiększeniu. Zdaniem radnego Andrzeja Rataja (klub PO) przebudowa ronda Kaponiera jest nadal przedmiotem zainteresowania społecznego i jeszcze przez długi czas wywoływać będzie różne reakcje. Dlatego radny złożył interpelację do władz miasta, aby uzyskać odpowiedź na następujące pytania:

jaki był pierwotny zakres prac i jaki był ostateczny zakres prac, a także z jakiej przyczyny dochodziło do zmian zakresu prac,

jakie były pierwotne terminy przebudowy i jakie były ostateczne terminy przebudowy, a także z jakiej przyczyny dochodziło do zmian tych terminów,

jakie były pierwotnie planowane koszty przebudowy i jakie były ostateczne koszty przebudowy, a także z jakiej przyczyny dochodziło do zmian tych kosztów.

oprac. mat.

Zobacz także: