Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Lasek Dębiec będzie zrewitalizowany

Mieszczący się w przy Forcie IXa park w Lasku Dębiec doczeka się rewitalizacji. W ramach konkursu grantowego Rada Osiedla Zielony Dębiec dostała dofinansowanie na inwestycję.

fot. Osiedle Zielony Dębiec
fot. Osiedle Zielony Dębiec

Rada Osiedla Zielony Dębiec do  konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w 2018 r. zgłosiła wniosek "Rewitalizacja Parku Lasek Dębiec". Komisja grantowa oceniła go pozytywnie i przyznała środki osiedlu. - Dochowaliśmy wszelkich starań aby udało się pozyskać dodatkowe środki w kwocie 100 tys. zł. W budżecie na 2018 r. zabezpieczyliśmy na ten cel kwotę 147 tys. zł - informuje Rada Osiedl Zielony Dębiec.

Według planu rewitalizacji parku mieszczącego się w sąsiedztwie Fortu IXa przewidziano położenie nowej nawierzchni alejek przy zachowaniu dotychczasowego układu ciągów komunikacyjnych, uzupełnienie elementów małej architektury (m.in. o kosze na śmieci) i prace pielęgnacyjne w drzewostanie. - Priorytetem inwestycji są alejki. W tym momencie są one popękane, mają ubytki i miejscowo wyrastają z nich korzenie. Nowa nawierzchnia gwarantuje większy komfort i poprawę bezpieczeństwa dla odwiedzających lasek. Znaczną część kwoty 247 tys. pochłoną właśnie alejki - informuje Rada Osiedla.

Dodatkowo Zarząd Osiedla zabiega oto, by zarządca Fortu IXa w podjął działania w sprawie zanieczyszczonej i zalanej fosy przy forcie.

(jg)