Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Światowid przy Kaponierze odnowiony

Spółka PIM zakończyła prace renowacyjnej charakterystycznej konstrukcji jaką był tzw. Światowid przy rondzie Kaponiera, obok Bałtyku. Odtworzono brakujące litery i naprawiono zegar.

fot. PIM
fot. PIM

Przy okazji rewitalizacji Kaponiery Kolejowej gruntownemu odnowieniu został poddany stojący przy rondzie Kaponiera popularny "Światowid". Pięciometrowy monument ukazujący odległości dzielące Poznań od niektórych stolic europejskich, odzyskał dawny blask. Autorem instalacji, pochodzącej z 1973 roku, był poznański artysta rzeźbiarz Jerzy Sobociński.

- Oczyszczona została jego granitowa powierzchnia oraz uzupełniono i odrestaurowano brakujące litery. Łącznie odtworzeniu  poddanych zostało 115 liter oraz 3 wektory - informuje spółka PIM.

Zegarmistrzowskiej pracy wymagały również zegary. Po ich oczyszczeniu oraz uzbrojeniu w nowe, szwajcarskie napędy, zegary powróciły na swoje oryginalne miejsce. Wszystkie elementy zostały pieczołowicie odnowione i dorobione przy użyciu technik odlewniczych i w oparciu o materiały archiwalne oraz ikonografię.

Realizacja całości prac związanych z odnowieniem "Światowida", przebiegła pomyślnie dzięki bardzo dobrej współpracy Poznańskich Inwestycji Miejskich z wykonawcami prac rewitalizacji Kaponiery Kolejowej oraz doposażenia węzła w rozwiązania ułatwiające poruszanie się osób słabowidzących po obiekcie  tj. firmami "PZK RENOX Sp. z o.o. Sp. k." i "Utal Sp. z o.o."

PIM, oprac. jg