Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Finanse w planowaniu przestrzennym i rewitalizacji

Obrady Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji zdominowały przede wszystkim finanse i budżet miasta.

W przyszłorocznym budżecie zwiększone zostaną m.in. środki na świąteczne oświetlenie w mieście, fot. M. Malinowski
W przyszłorocznym budżecie zwiększone zostaną m.in. środki na świąteczne oświetlenie w mieście, fot. M. Malinowski

Radni zaopiniowali pozytywnie zmianę w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania oraz w budżecie na 2018 rok. W ramach zaakceptowanych zmian ponad 2 miliardy zł przeznaczone na modernizację budynków komunalnych zostaną przesunięte na rok 2019. Część z tych środków zostanie wydana na modernizację Domu Tramwajarza.

Pozytywną opinię uzyskały także projekty dotyczące nowej wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetu na 2019 rok. Uchwały te zakładają m.in. przeznaczenie ponad 17 mln zł na wykup gruntów i wypłatę ewentualnych odszkodowań. Ponadto, zgodnie z wcześniejszymi zamierzeniami, zostaną zwiększone środki na świąteczne oświetlenie ulic. Wiąże się to m.in. z tym, że poszerza się obszar, na którym możemy podziwiać bożonarodzeniowe dekoracje.

Oprócz uchwał ściśle związanych z budżetem i finansami, pozytywnie zaopiniowano również projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Półwiejskiej, Krysiewicza i Ogrodowej. Nowa ekspertyza, potwierdza, że projekt jest zgodny z obowiązującymi przepisami o nasłonecznieniu budynków.

Weronika Ignaciuk

© Wydawnictwo Miejskie Posnania