plakat
Fara Poznańska - Bazylika Kolegiacka, ul. Gołębia 1 oraz Dziedziniec Urzędu Miasta Poznania, Plac Kolegiacki, Poznań

21. Festyn Farny Warkocz Magdaleny

plakat
park Sołacki, taras restauracji "Meridian's", ul. Litewska 22, Poznań

Koncerty Sołackie 2019

Strona 1 2 3