grafiak przedstawia górną częśc postaci w płaszczu, z dynią zamiast głowy, powyżej napis Halloween Horror Show
Mój Teatr, ul. Grochowska 49, Poznań

Halloween Show

Na grafice plakat wydarzenia.
Galeria Sztuki Rozruch, ul. Jackowskiego 5-7

Granice - wystawa

Strona 1 2