Akademia MDK
Fundacja Mały Dom Kultury, ul. Zamkowa 3/4 Poznań

Akademia MDK

Kreatywne Warsztaty Artystyczne
UAM Wydział Fizyki ul. Umultowska 85 oraz Uniwersytet Ekonomiczny ul. Powst. Wielkopolskich 16

Kreatywne Warsztaty Artystyczne