Dziewczynka rozwiazuje szyfr przy pomocy koła zębatego z literami przy trybach.
Centrum Szyfrów Enigma, Strefa Szyfrów, ul. Św. Marcin 78, Poznań

Strefa Szyfrów