a
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego (CKD UMP), ul. Przybyszewskiego 37a, Poznań

30-lecie Kabaretu OT.TO