plakat

Stanisław Mrowiński, malarz, grafik,  ilustrator i karykaturzysta. Był też autorem 340 ekslibrisów, których wykonanie zakładało nawiązanie swoistego związku z człowiekiem, dla którego znak był przeznaczony. 
Na wystawie, powstałej  dla uczczenia 90. rocznicy urodzin artysty, zostaną zaprezentowane exlibrisy  Mrowińskiego ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich.

Wstęp wolny.

_
opr.LT