Grand Prix Poducha
Galeria Sztuki Złotniczej YES, Poznań, ul. Paderewskiego 7

Wystawa Srebro

rysunki na kamieniach
Muzeum Archeologiczne, PałacGórków, ul. Wodna 27, Poznań

Zielona Sahara - wystawa