Medytacja pod Kasztanowcami
Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 165

Medytacja pod Kasztanowcami