J. Malczewski, Wiosna - Krajobraz z Tobiaszem, 1904
Muzeum Narodowe w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 9, Poznań

Świat obrazów