plakat
Poznań, ul. Gen. Kutrzeby 10, 3 piętro Aula R340

Forum Siła Życia

W. Ślewiński, Stara Bretonka, ok. 1896
Muzeum Narodowe w Poznaniu, al. Marcinkowskiego 9

Świat obrazów