plakat
Rezerwat Archeologiczny "Genius loci", Ostrów Tumski, ul. ks. I. Posadzego 3, Poznań

Blask Christianitas