plakat

"Blask Christianitas" to drugi (po "Spacerach z Arystotelesem") cykl archeologiczno-filozoficzno-historycznych spotkań w ramach "Archeologii myśli". Wykłady odbywać się będą raz w miesiącu.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 20 października o godz. 18.00: "Christianitas w świetle badań wczesnośredniowiecznego Ostrowa Tumskiego w Poznaniu".

W debacie wezmą udział znamienici goście: prof. Hanna Kóčka-Krenz (UAM) oraz prof. Tomasz Jasiński (UAM, Biblioteka Kórnicka), a poprowadzi ją dr Michał Brzostowicz (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu).

24 listopada o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie "Augustyn - nauczyciel doctrinae christianae", które poprowadzi prof. Agnieszka Kijewska (KUL).

8 grudnia o godz. 18.00 wykład "Kobieta wieków średnich" prof. Jerzego Strzelczyka (UAM).