a
Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ul. Henryka Wieniawskiego 1, Poznań

Koncert Noworoczny UAM