""
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, Aula Nova

Koncert symfoniczny