szynki

I Wojewódzki Konkurs Wędliniarski

10.03 – 01.04.2015
07:00 18:00

"Walory żywieniowe mięsa" - konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu województwa wielkopolskiego. Organizatorem konkursu jest: Wielkopolski Cech Rzeźników-Wędliniarzy-Kucharzy i Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka w Poznaniu

Cele konkursu:

  • propagowanie zasad zdrowego żywienia,
  • poszerzenie wiedzy na temat mięsa,
  • wzbudzenie zamiłowania tematem żywienia i żywności,
  • przybliżenie prac i terminów używanych w zawodach wędliniarz, kucharz

Regulamin i testy konkursowe dostępne na stronach internetowych organizatorów: www.cechrzeznikow.pl, www.zsz2.poznan.pl