plakat
Ośrodek Nauki PAN, ul. Wieniawskiego 17/19, Poznań

10. Tydzień Mózgu