Informacje o wydarzeniu pojawiające się też w tekście. W lewym górnym rogu zdjęia odznak, w prawym dolnym rogu buty stojące na mapie.
Pracownia Krajoznawcza WBPiCAK, ul. Prusa 3, Poznań

Ferie z questami

"""
Estrada Poznańska, ul. Masztalarska 8, Poznań

Książki online