Czarno-biała fotografia starej kamienicy.

Zapraszamy na kwietniowe wykłady w ramach cyklu wykładów otwartych, Utracona i odzyskana? Poznański sposób na niepodległość: 1939-1956.

Wykłady w kwietniu odbędą się w Sali Posiedzeń PTPN. Wykład będzie również transmitowany online.

Cykl wykładów realizowany jest w ramach projektu "Jubileusz 165-lecia Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i działania edukacyjno-kulturalne na rzecz mieszkańców Poznania" współfinansowanego przez Miasto Poznań.

Projekt został również objęty patronatem honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka oraz Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka.

Niemcy - wkraczający do Poznania w 1939 roku - mieli nie tylko poczucie, że naprawiają krzywdę, jaka stała się im w Wersalu w 1919 roku i odzyskują swój "niemiecki wschód", ale pragnęli by już nigdy wahadło dziejów nie wychyliło się w drugą stronę. Uniwersytet Poznański był dla władz hitlerowskim celem samym w sobie. Jego likwidacja i dążenie do eksterminacji poznańskich elit wpisywało się tę wizję polityczną, że nowo tworzony "Kraj Warty" będzie czysto niemiecki. O ile można zająć państwa, podbić narody, to zdecydowanie trudniej jest złamać wolę oporu i potrzebę wolności ludzkiego umysłu. Uniwersytet Poznański odrodził się w Warszawie i z czasem w innych miastach Generalnego Gubernatorstwa, jako Uniwersytet Ziem Zachodnich. Nie miał swoich budynków, nie miał swojego herbu, a rektor nie posiadał insygniów, ale istniał. Powrócił do średniowiecznej zasady mistrz i uczeń, bez książek, bez laboratoriów, bez bibliotek, stał się ucieleśnieniem tej odwiecznej drogi poszukiwania, która zawsze przyświecała uniwersytetom. Historia Uniwersytetu Ziem Zachodni, to ciągle fascynująca opowieść o kontynuowaniu "Najdłuższej wojny nowoczesnej Europy", której w żaden sposób Poznańczycy przegrać nie mogli i nie chcieli.

prof. dr hab. Maciej Franz - kierownik Pracowni Historii Wojskowej na Wydziale Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, gdzie uzyskał doktorat (1999), habilitację (2008) i tytuł profesora (2019). Stażysta Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie, Akademii Wojsk Piechoty im. Piotra Sahajdacznego we Lwowie i Instytutu Ukrainoznawstwa im. Krypjakewicza we Lwowie. Autor blisko 400 prac naukowych i popularno-naukowych, w tym ponad 30 książek, w tym studium poświęconego Uniwersytetowi Ziem Zachodnich Publikuje w Polsce, Ukrainie, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Rosji. Naukowo zajmuje się historią wojskowości czasów nowożytnych i najnowszych, dziejami ziem ukrainnych od XVI do XX wieku.

Zobacz ptpn.poznan.pl/aktualnosci/utracona-i-odzyskana-poznanski-sposob-na-niepodleglosc-1939-1956-wyklady-kwietniowe-2