Chirurg prowadzący operację.
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UM im. Karola Marcinkowskiego, Przybyszewskiego 37a, 60-356 Poznań

Drzwi Otwarte UMP 2022

Gwizdek otoczony napisem:Trener osiedlowy.
Różne lokalizacje Poznania

Trener osiedlowy