Gwizdek otoczony napisem:Trener osiedlowy.
Różne lokalizacje Poznania

Trener osiedlowy