Turniej szachowy
Klub Raszyn, ul. Rynarzewska 9, Poznań

Turniej szachowy