Z lewej strony zdjęcie uśmiechniętej kobiety w okrągłej ramce, podpisane Mirosława Zachaś-Lewandowsa. Po prawej tytuł i termin szkolenia: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) w biurach rachunkowych, 29 - 30.11.2021. Na dole logotypy organizatorów: Poznań Biznes Partner i Waluta Wiedzy.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) w biurach rachunkowych

2021-11-29 ( poniedziałek ) – 2021-11-30 ( wtorek )
16:30-20:30
Internet

Waluta Wiedzy oraz Poznań Biznes Partner zapraszają  na bezpłatne szkolenie pt. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) w biurach rachunkowych.

Program szkolenia:

 1. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, instytucje obowiązane, instytucje nadzorcze, praktyczne wskazanie metod prania pieniędzy.
 2. Katalog osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 3. Pojęcia wymienione w ustawie, mające praktyczne zastosowanie w relacjach z klientem.
 4. Środki bezpieczeństwa finansowego oraz inne obowiązki.
 5. Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne
 6. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
 7. Ocena ryzyka instytucji obowiązanej - sporządzenie dokumentu zgodnie z przepisami ustawy oraz wymogami instytucji nadzorujących.
 8. Opracowanie "wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej".
 9. Opracowanie i wdrożenie wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń.
 10. Przechowywanie dokumentacji oraz przekazywanie lub udostępnianie informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji  Finansowej.
 11. Szkolenia z realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 
 12. Zawiadamianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, o przypadkach wskazanych w ustawie.
 13. Kary administracyjne nakładane przez podmioty kontrolujące instytucje obowiązane.

Termin: 29-30 listopada 2021 r., godz. 16:30 -20:30

Szkolenie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany w dzień szkolenia. 

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

Szkolenie poprowadzi:

Mirosława Zachaś-Lewandowska

Jestem trenerem, doradcą, założycielem firmy szkoleniowo- doradczej "Waluta Wiedzy". Prowadzę szkolenia z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Compliance, a także doradzam w zakresie anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w firmach.

Przez 17 lat współtworzyłam instytucję finansowej, a przez prawie 14 lat, jako Wiceprezes Zarządu, byłam odpowiedzialna za dostosowywanie procedur i procesów z zakresu m.in. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, kredytu konsumenckiego, usług płatniczych, reklamacji, gwarantowania depozytów. W całym okresie pracy zawodowej przygotowywałam i prowadziłam szkolenia wewnątrz organizacji, w celu wdrażania nowych pracowników oraz usystematyzowania wiedzy i sprawnego wprowadzania wszystkich zmian.

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych "Zarządzanie Przedsiębiorstwami" na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a w całym okresie pracy zawodowej uczestniczyłam w około 60-ciu szkoleniach i warsztatach, organizowanych m.in. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Oczywiście cały czas aktualizuję swoją wiedzę

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o kontakt i rejestrację: https://app.evenea.pl/event/aml11/

Szkolenie jest finansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania. 

Do zobaczenia!

Zobacz app.evenea.pl/event/aml11/