Po lewej komiksowa chmurka: Asertywna komunikacja, z prawej chmurka: skuteczny feedback. Na grafice znajduje się data: 5-7.04.2022. Na dole logotypu organizatorów.

Asertywna komunikacja i skuteczny feedback

2022-04-05 ( wtorek ) – 2022-04-07 ( czwartek )
16:30-20:00
Internet

Poznań Biznes Partner oraz Get Better Beata Zięba zapraszają na bezpłatne, trzydniowe warsztaty online pt. "Asertywna komunikacja i skuteczny feedback".

Szkolenie jest praktycznym warsztatem i wymaga aktywności uczestników i pracy w grupach, stąd prośba by do szkolenia dołączyć z włączoną kamerą i mikrofonem.

Program szkolenia: 

1. Proces komunikacji międzyludzkiej

 • Elementy procesu komunikacji
 • Kanały komunikacji i rodzaje komunikatów
 • Bariery w komunikacji między ludźmi
 • Możliwości przeciwdziałania barierom uniemożliwiającym efektywne komunikowanie

2. Podstawy asertywności

 • Poczucie własnej wartości - świadomość siebie
 • Empatia - wrażliwość na innych

3. Asertywne komunikaty w praktyce

 • Umiejętność wyrażania własnej opinii w kontaktach zawodowych
 • Wyrażanie i przyjmowanie konstruktywnej krytyki
 • Umiejętność odmawiania
 • Wyznaczanie granic w kontaktach z innymi
 • Kontrolowanie własnych emocji
 • Niepoddawanie się naciskom i manipulacji

4. Feedback jako narzędzie zwiększające efektywność komunikacji

 • Informacja zwrotna a krytyka
 • Technika zakładania pozytywnych intencji
 • Cel informacji zwrotnej
 • Schemat udzielania feedbacku
 • FUKO, SPINKA, Start - Stop - Continue
 • Feedback w praktyce
 • Podsumowanie

Termin: 5-7 kwietnia 2022 r., godz. 16.30 - 20.00

Szkolenie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany w dzień szkolenia. 

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

Liczba miejsc jest ograniczona! O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadzący: Beata Zięba

Socjolog, trener biznesu i administracji, doradca MSP. Posiada niemal 15 letnie doświadczenie szkoleniowe. Współpracuje jako trener, wykładowca, konsultant z wielkopolskimi uczelniami, firmami szkoleniowymi oraz instytucjami rynku pracy. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla administracji publicznej, osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz środowiska biznesowego: przedsiębiorców, pracodawców i kadry menadżerskiej. Bazując na zdobytych doświadczenia prowadzi również z sukcesami doradztwo dla mikro, małych i średnich firm m.in. w zakresie tworzenia strategii firm, budowania strategii marketingowych, budowania sieci trwałych kontaktów biznesowych, tworzenia standardów obsługi klienta, wdrażania koncepcji Flexicurity oraz w zakresie selekcji i rekrutacji pracowników.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację: https://app.evenea.pl/event/komunikacja574/

Szkolenie finansowane jest ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Zapraszamy serdecznie!

Zobacz app.evenea.pl/event/komunikacja574/