Logo Powiatowego Urzędu Pracy

RODO - praktyczne aspekty wdrożenia w małej firmie

2022-04-25 ( poniedziałek ) – 2022-04-26 ( wtorek )
16:30-20:30
Internet

Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatne szkolenie online: RODO - praktyczne aspekty wdrożenia w małej firmie.

Termin: 25-26 kwietnia 2022r. w godz. 16.30 - 20.30

Program szkolenia (10 godz.):

I. Wprowadzenie do ochrony danych osobowych i źródła prawa

 1. Podstawowe akty prawne prawa krajowego i międzynarodowego związane z danymi osobowymi, w tym Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO).
 2. Czym są dane osobowe i jakie są zasady ich ochrony?
 3. Sytuacje, w których przetwarzane są dane osobowe i podstawy ich przetwarzania.
 4. Uprawnienia osób, których dane dotyczą.

II. Ochrona danych osobowych w praktyce gospodarczej i obowiązki przedsiębiorcy

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych - legalność przetwarzania, celowość i minimalizm, zasada ograniczonego przetwarzania, zasada prywatności w ustawieniach ochrony prywatności od strony technologicznej (danych cyfrowych - "Privacy by Design", "Privacy by Default").
 2. Rejestrowanie czynności przetwarzania.
 3. Obowiązek informacyjny.
 4. Powierzenie a udostepnienie danych osobowych.
 5. Zabezpieczenie danych osobowych (prawne , techniczne, organizacyjne).
 6. Naruszenia danych osobowych i ich rodzaje, konieczność zgłoszeń, czas reakcji, kary.
 7. Ocena ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych na wypadek stwierdzenia naruszenia.
 8. Inspektor Ochrony Danych (IOD) i jego kompetencje, szkolenie pracowników/współpracowników.
 9. Nadzór i kontrola - Urząd Ochrony Danych Osobowych.

III. Praktyczny wymiar ochrony danych osobowych w działalności gospodarczej - stadium przypadku.

 1. Dane osobowe w działalności e-commerce.
 2. Dane osobowe a monitoring wizyjny.
 3. Dane osobowe w miejscu pracy, w tym dane zleceniobiorców i współpracowników.
 4. Dowód zawsze osobisty (ochrona tożsamości).
 5. Cyfrowe ślady (informacja zamieszczona w Internecie żyje własnym życiem), czyli ostrożnie z zamieszczaniem wizerunku w sieci.  

Zapisy na szkolenie:

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu  prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (dostępny w załączniku) na adres powp@poznan.praca.gov.pl
Zapraszamy!

Formularz zgłoszeniowy