W tle kula ziemska. Na pierwszym planie tytuł szkolenia: Zatrudnianie cudzoziemców 25.04.2022. Na dole logo organizatora: Poznań Biznes Partner.

Zatrudnianie cudzoziemców

2022-04-25 ( poniedziałek )
09:00-12:00
Internet

Poznań Biznes Partner i Wydział Prawny Urzędu Miasta Poznania zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. Zatrudnianie cudzoziemców, na którym będą omawiane kwestie warunkni wjazdu, procedura zatrudnienia oraz zezwolenia na pracę.

Termin: 25 kwietnia 2022 r., godz. 9:00 - 12:00

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW  (warunki wjazdu, procedura zatrudnienia, zezwolenia na pracę)

1.      Zasady wjazdu - przekraczania granicy zewnętrznej UE (wizy, ruch bezwizowy, specjalne rozwiązania).

2.      Legalizacja pobytu dla obywateli Ukrainy (przedłużanie wiz, zezwolenia na pobyt czasowy itp.).

3.      podstawowe akty prawne - ustawa o cudzoziemcach, ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

4.      Procedura zatrudnienia:

  • postępowanie w Urzędzie Pracy
  • postępowanie przed wojewodą

5.      planowane zmiany w ustawodawstwie 

Szkolenie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany dzień przed szkoleniem.

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

https://app.evenea.pl/event/zatrudnianiecudzoziemcow2504/

Zapraszamy serdecznie!

Zobacz app.evenea.pl/event/zatrudnianiecudzoziemcow2504/