Plakat wydarzenia
Klub Raszyn, ul. Rynarzewska 9, Poznań

Zumba z Zuzą