I Edycja Smart City Wielkopolska

W czerwcu 2020 r. odbyła się pierwsza edycja konferencji Smart City Wielkopolska. Wydarzenie przeprowadzone zostało w formie online. 

W odpowiedzi na pozytywny odbiór konferencji oraz potrzebę współpracy regionalnej, już 16 czerwca 2021 r. miejsce będzie mieć II Edycja Smart City Wielkopolska.

Pomysł

Powstał dzięki współpracy Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji z Miastem Poznań. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom cywilizacyjnym przed jakimi stajemy, chcemy wykorzystać najlepsze rozwiązania krajowe oraz międzynarodowe. Zależy nam na stworzeniu miejsca do poszukiwania wspólnych celów i określania faktycznych potrzeb wielkopolskich miast. Wymiana dobrych praktyk, doświadczeń i wiedzy w zakresie smart city, a także wszystkie przykłady z regionów, wzbogacą pozostałych uczestników i doprowadzić mogą do osiągnięcia synergii.

Pomimo różnic demograficznych i wielkościowych, motywacją dla wszystkich miast jest konsekwentne podnoszenie jakości życia mieszkańców, a także budowania miast możliwie przyjaznych, nowoczesnych i bezpiecznych w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. Wierzymy, że dzięki zaangażowaniu wielkopolskich miast może być to początek długotrwałej i owocnej współpracy regionalnej.


Agenda

I edycja Smart City Wielkopolska

Data: 25 czerwca 2020r.

Czas trwania: 11:00-15:00

Prowadzenie konferencji: Michał Łakomski Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Smart City

Moderator debaty: Konrad Zawadzki Biuro Poznań Kontakt

11:00-11:05 Mariusz Wiśniewski Zastępca Prezydenta Miasta Poznania - Otwarcie konferencji, przywitanie Uczestników

11:05-11:25 dr hab. inż. Aleksander Orłowski, Politechnika Gdańska - Podejście strategiczne do Smart City w urzędach miejskich.

11:30-11:50 Piotr Beńke, IBM Poland & Baltics

11:55-12:15 dr inż. Cezary Mazurek, PCSS -Wyzwania dla transformacji cyfrowej Poznania i Metropolii w perspektywie roku 2030 - w kierunku Smarter City.

12:20-12:40  Kamil Jawgiel, Sweco Consulting Sp. z o. o. - Nowoczesne technologie w gospodarowaniu zasobami wodnymi w aspekcie zmian klimatu.

12:45-13.05 dr Radosław Szczerbowski, Urząd Miasta Poznania - Zrównoważony rozwój i zarządzanie energią w miastach Smart City.

13:10-13:30 Witold Nowak, Zastępca Prezydenta Miasta Konina - Partycypacja społeczna w zarządzaniu miastem.

13:40-13:50 Agata Materna, Urząd Miasta Poznania - Globalna inicjatywa - Open & Agile Smart Cities.

13:55-14.15 Grzegorz Potrzebowski, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - Finansowanie współpracy i projektów Smart City w Wielkopolsce.

14:15 -14:55 Debata, uczestnicy:

Joanna Olczak - Kierownik Wydziału Urbanistyki i Architektury Miasta Konina

Piotr Głowski - Prezydent Miasta Piły

Rafał Ratajczak - WCWI Poznań

Ewa Torzyńska - Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta Ostrów Wielkopolski

Dorota Wolna - Dyrektor PwC w Poznaniu

Podsumowanie konferencji

*Organizatorzy konferencji zastrzegają, że program może ulec zmianie.


Prelegenci

Mariusz Wiśniewski Mariusz Wiśniewski Zastępca Prezydenta Miasta Poznania
Piotr Głowski Piotr Głowski Prezydent Miasta Piły
Witold Nowak Witold Nowak Zatępca Prezydenta Miasta Konin
Aleksander Orłowski dr hab. inż. Aleksander Orłowski Politechnika Gdańska
dr Cezary Mazurek dr inż. Cezary Mazurek PCSS
Dorota Wolna Dorota Wolna PwC Poznań
Ewa Torzyńska Ewa Torzyńska Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta Ostrów Wielkopolski
Radosław Szczerbowski dr inż. Radosław Szczerbowski Urząd Miasta Poznania
Piotr Beńke Piotr Beńke IBM Poland & Baltics
Kamil Jawgiel Kamil Jawgiel Sweco Consulting Sp. z o.o.
Agata Materna Agata Materna Urząd Miasta Poznania
Michał Łakomski Michał Łakomski Urząd Miasta Poznania
Konrad Zawadzki Konrad Zawadzki Urząd Miasta Poznania
Rafał Ratajczak Rafał Ratajczak WCWI
Olga Dzieciątkowska Olga Dzieciątkowska Urząd Miasta Poznania
Paulina Pietrzak Paulina Pietrzak Gupa MTP