badania laboratoryjne

Z rozporządzeniem REACH dookoła Polski - bezpłatne seminarium

2017-11-14 ( wtorek )
09:00-14:30
Poznański Park Naukowo-Technologiczny, ul. Rubież 46, bud. H, sala 154

REACH to unijne rozporządzenie, które ma na celu ochronę środowiska i zdrowia człowieka przed negatywnymi skutkami substancji chemicznych. W związku z tym, wszystkie podmioty, które stosują lub wprowadzają do obrotu produkty chemiczne, powinny wypełniać obowiązki wynikające z tych przepisów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przede wszystkim mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ośrodek Enterprise Europe Network, działający przy Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym, organizuje bezpłatne seminarium dotyczące rozporządzenia REACH ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków, wynikających z rejestracji pełnej, która będzie obowiązywać od 1 czerwca 2018 roku. Seminarium odbędzie się 14 listopada od 9:00 do 14:30 w PPNT (ul. Rubież 46H, sala 154).

Zgodnie z przepisami, jeżeli firma nie zarejestruje swojej substancji w określonym terminie, nie będzie mogła jej produkować/importować i wprowadzać na rynek UE. Proces rejestracji jest na tyle skomplikowany i kosztowny, że do działania należy przystąpić wcześniej. Podczas seminarium przedstawione zostaną różne możliwości pomocy i wsparcia oraz sposób postępowania podczas dokonywania rejestracji substancji.

Spotkanie poprowadzi Monika Wasiak-Gromek i Krzysztof Domański z Biura ds. Substancji Chemicznych, Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP.

W przypadku pytań kontakt z Anną Klimaszewską, anna.klimaszewska@ppnt.poznan.pl, 61 827 97 70 lub Grzegorzem Cieślą, grzegorz.ciesla@ppnt.poznan.pl, 61 827 97 46.

Seminarium "Z rozporządzeniem REACH dookoła Polski; Rejestracja 2018 w pigułce" jest współfinansowane ze środków Enterprise Europe Network.

Zobacz ppnt.poznan.pl/rozporzadzeniem-reach-dookola-polski-bezplatne-seminarium/