Nagroda Artystyczna Miasta Poznania

UDOGODNIENIA PRZY SKŁADANIU WNIOSKÓW O STYPENDIA I NAGRODĘ ARTYSTYCZNĄ MIASTA POZNANIA

KOMUNIKAT DLA KANDYDATÓW z dnia 17 marca 2020 

Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania informuje kandydatki i kandydatów do Nagrody Artystycznej Miasta Poznania oraz Stypendiów dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wprowadzone zostają dodatkowe udogodnienia - możliwość złożenia wniosku mailem.

W związku z faktem, iż wniosek musi być podpisany zarówno przez kandydatów, jak i zgłaszających - polecamy wymianę pliku drogą elektroniczną: akceptowane będą skany podpisane w odpowiednich polach przez kandydatów i osoby lub instytucje zgłaszające.

Aby skutecznie doręczyć wniosek do urzędu, należy wypełniony formularz wydrukować, podpisać i zeskanować (dopuszczamy zarówno pliki PDF, jak i JPG - czyli zdjęcia gotowego wniosku), a następnie przesłać mailem na adres kl@um.poznan.pl. W temacie wiadomości prosimy wpisać: "Wniosek o Stypendium / Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania".

Termin przesyłania wniosków pozostaje bez zmian: 31 marca 2020 roku. W przypadku wniosków składanych mailem, muszą one dotrzeć na skrzynkę kl@um.poznan.pl najpóźniej 31 marca 2020 roku o godzinie 23.59.

Prosimy o zachowanie oryginałów przesłanych elektronicznie wniosków.

Wnioski w formacie PDF (edytowalne) można pobrać ze stron bit.ly/stypendiapoz oraz bit.ly/nagrodaart

W razie innych trudności prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem Kultury, pod numerem 61 878 54 55.

Informacje podstawowe:

  1. Nagrodę przyznaje Kapituła Nagrody Artystycznej Miasta Poznania powołana przez Radę Miasta Poznania.
  2. Prawo zgłaszania kandydatów do Nagrody przysługuje: radnym Miasta Poznania, członkom Kapituły, dotychczasowym laureatom Nagrody Artystycznej, stowarzyszeniom i fundacjom, szkołom artystycznym, uczelniom i jednostkom naukowym działającym w Poznaniu, instytucjom kultury.
  3. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia artystyczne w okresie 2 lat poprzedzających jej przyznanie lub na podstawie całokształtu dorobku artystycznego, mających istotne znaczenie dla Miasta Poznania.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Poznania, Biuro Podawcze, hol główny, 3 Maja 46, tel. 61 878 54 55

Termin:

Termin składania wniosków na 2020 rok - do 31 marca 2020 r.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr LV/998/VII/2017 Rady Miasta Poznania, z dnia 17 października 2017 r., w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Poznania i stypendiów artystycznych Miasta Poznania dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego oraz warunków i trybu ich przyznawania.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o przyznanie Nagrody Artystycznej Miasta Poznania.

Załączniki