Poznański Program dla Kultury uchwalony!

Niwelowanie barier w dostępie do kultury - to główne zadanie, jakie stawia przed sobą Miasto Poznań w przyjętym właśnie Poznańskim Programie dla Kultury 2019-2023.

Podczas wtorkowej sesji Radni Miasta Poznania uchwalili - bez żadnych głosów przeciw! - Poznański Program dla Kultury 2019-2023.

- Naszym celem jest podniesienie znaczenia kultury w życiu codziennym mieszkanek i mieszkańców Poznania. Chcemy, by uczestnictwo w niej było codziennością, a nie świętem - mówiła na sesji Rady Miasta Justyna Makowska, dyrektorka Wydziału Kultury UMP. Stąd hasło przewodnie dokumentu programowego: "Kultura relacji".

Poznański Program dla Kultury 2019-2023 zakłada m.in. wspieranie miejsc peryferyjnych, intensyfikowanie działań z zakresu edukacji kulturowej, inicjowanie i wzmacnianie współpracy sektora kultury z biznesem, efektywniejsze informowanie o ofercie kulturalnej, zwiększanie dostępności wydarzeń i miejsc dla osób z niepełnosprawnościami czy tworzenie sprzyjających warunków organizacyjnych i infrastrukturalnych dla twórców kultury.

 - Zależy nam przede wszystkim na ułatwianiu dostępu do kultury poprzez systemowe działania - mówi Jędrzej Solarski, zastępca Prezydenta Miasta Poznania. - Kultura powinna docierać do mieszkańców, zwłaszcza tam, gdzie przez wiele lat nic lub niewiele się działo, jak w przypadku niektórych osiedli na peryferiach miasta. Każdy poznaniak, niezależnie od zasobności portfela, powinien mieć możliwość uczestniczenia w wysokiej jakości wydarzeniach- mówi Jędrzej Solarski.

Program, który ma charakter branżowego uzupełnienia Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+, powstawał w trakcie wielomiesięcznych konsultacji z poznańskim środowiskiem kultury oraz z mieszkankami i mieszkańcami Poznania. W spotkaniach, warsztatach i wywiadach brali udział zarówno profesjonaliści, jak i osoby nie deklarujące się jako odbiorcy oferty kulturalnej. - Ich zdanie było dla nas równie ważne, by zrozumieć przyczyny "nieuczestnictwa" w kulturze dużych grup mieszkańców - mówi Justyna Makowska.

Realizacja programu przewidziana jest na kolejne 5 lat, potem nastąpi jego aktualizacja. Do tego czasu program będzie uzupełniany o konkretne działania, których celem jest lepsze dostosowanie oferty kulturalnej do potrzeb poznanianek i poznaniaków. Nadzorem nad jego wdrażaniem zajmie się Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania.

Poznański Program dla Kultury 2019-2023