Nagroda Artystyczna Miasta Poznania

Do 31 marca 2024 r. można zgłaszać kandydatów i kandydatki do Nagrody Artystycznej Miasta Poznania, a także składać wnioski o stypendium dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego.

Od 1991 roku stolica Wielkopolski honoruje wybitnych twórców i twórczynie Nagrodami Artystycznymi, a młodym talentom w wieku od 16-31 lat umożliwia rozwój dzięki stypendiom artystycznym.

Prawo do zgłaszania kandydatów przysługuje:

  • dla Nagrody Artystycznej: Radnym Miasta Poznania, członkom Kapituły, dotychczasowym laureatom Nagrody Artystycznej, stowarzyszeniom i fundacjom, szkołom działającym w Poznaniu, instytucjom kultury.
  • dla stypendiów: Radnym Miasta Poznania, członkom Kapituły, dotychczasowym laureatom Nagrody Artystycznej, stowarzyszeniom i fundacjom, szkołom działającym w Poznaniu, instytucjom kultury.

Formularze wniosków oraz szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej:

- dla stypendiów: Stypendia dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego - bip.poznan.pl

- dla Nagrody Artystycznej: Nagroda Artystyczna Miasta Poznania - bip.poznan.pl

Wypełnione wnioski należy złożyć w: wersji papierowej:  osobiście: Urząd Miasta Poznania, Biuro Podawcze, hol główny, 3 Maja 46, tel. 61 878 54 55 bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Poznania - Wydział Kultury, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań LUB wersji elektronicznej: Podpisany i zeskanowany wniosek w formacie PDF lub JPG przesłany na adres: kl@um.poznan.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2024 roku.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem Kultury, pod numerem 61 878 54 55 lub 61 878 54 73 lub 61 878 52 84.

Załączniki