Zakup dzieł sztuki przez Galerię Miejską Arsenał

Galeria Miejska Arsenał we współpracy z Miastem Poznań przygotowało program zakupu dzieł sztuki twórców związanych z poznańskim środowiskiem artystycznym, będących w przyszłości integralnym elementem budowanej od kilku lat kolekcji sztuki współczesnej.

Program jako komponent poznańskiego pakietu antykryzysowego #poznanwspiera kierowany jest przede wszystkim do twórców znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i ekonomicznej w związku ze skutkami epidemii COVID-19, ale stanowi także asumpt do wzbogacenia poznańskiej kolekcji o nowe i ważne dla jej komplementarności artystycznej i historycznej prace.

Zakupy dzieł sztuki od artystów ze środowiska poznańskiego, które uzupełnić mogłyby kolekcję Galeria Miejska Arsenał obok aspektu społecznego posiadają także wartość kulturową dla Poznania. Zakupy, nad którymi czuwać będą wybitni eksperci uzupełni poznańską kolekcję o ważne prace, podkreślając rolę poznańskiego środowiska sztuk wizualnych. - Grzegorz Jura, Przewodniczący Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania

Program w trakcie realizacji!