Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Interpelacja w sprawie ul. Lubczykowej

Radna Maria Lisiecka-Pawełczak złożyła interpelację dotyczącą przejazdu przez ul. Lubczykową samochodów ciężarowych o masie powyżej 3,5 t do terenu budowy zespołu budynków przy tej ulicy i ulicach przyległych.

Radna Maria Lisiecka-Pawełczak (fot. archiwum prywatne), mapa: ZGKiM GEOPOZ
Radna Maria Lisiecka-Pawełczak (fot. archiwum prywatne), mapa: ZGKiM GEOPOZ

Radna przypomina, że ulica Lubczykowa jest wąską pieszo-jezdnią. Z trudem wymijają się tam samochody osobowe, a w przypadku ciężarowych to praktycznie niemożliwe. W godzinach szczytu wyjazd z ul. Lubczykowej jest szczególnie utrudniony, a widoczność ograniczona.

Dodatkowo po przejeździe samochodów ciężarowych ulica jest obecnie stale zabłocona, co stwarza zagrożenie dla jej użytkowników, zwłaszcza dla ruchu pieszego.

W imieniu mieszkańców radna zwraca się o odpowiedź na następujące pytania:

  • Na jakiej podstawie nastąpiło pozwolenie wydane przez Zarząd Dróg Miejskich?
  • Czy rada osiedla Morasko-Radojewo została poproszona o zaopiniowanie wniosku?
  • Kto i kiedy będzie oceniał stan drogi po zakończeniu budowy zespołu budynków?
  • Kto zapłaci za zniszczoną nawierzchnia ul. Lubczykowej ?

oprac. red.